Dokumenty wg tagu: biuro

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
901 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
319 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kard... 2020-05-20
271 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2... 2016-09-07
25 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2013 Rektora UKSW z dnia 17 października 2013r. w sprawie utworzenia Biura Budżetowania i Kontrolingu 2013-10-17
34 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 71/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie utworzenia Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych 2013-10-03
48 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 20... 2013-08-30
76 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Biura Rozwoju Gospodarczego 2013-05-20
14 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Organizacyjnego 2012-10-30
21 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2012 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gospodarczego 2012-10-12
55 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW 2012-05-23