Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 34/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kontynuacji Zgłoszenia do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

pozycja 138
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2013-03-20
rok 2013
kategoria Organizacja
podkategoria Działalność wspomagająca
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wniosek program programy unijne
załączniki