Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 143/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku nauki o rodzinie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 501
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-11-24
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia drugiego stopnia program zmiana uchwały
załączniki