Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 88/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Budżetu zdecentralizowanego stanowiącego załącznik do Planu rzeczowo-finansowego UKSW za rok 2014