Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 82/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów stacjonarnych dla kierunku lekarskiego w formie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim

pozycja 307
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-06-24
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek program collegium medicum wydział medyczny
załączniki