Dokumenty wg tagu: wydział medyczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
235 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-06-07
72 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia o pr... 2023-02-27
69 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kieru... 2023-02-27
12 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika dotyczącego przeprowadzanych na zlecenie ... 2023-01-18
438 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni 2022-10-28
437 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni 2022-10-28
436 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nau... 2022-10-28
199 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na k... 2022-05-25
198 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoaka... 2022-05-25
119 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Medyczn... 2022-03-28