Dokumenty wg tagu: wydział medyczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
828 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 379/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału M... 2020-10-16
732 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uruchomienia formy studiów niestacjonarnych na jednolitych s... 2020-09-25
675 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 299/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. współpracy naukowej i rozwoju Wydz... 2020-09-22
673 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 297/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. toku studiów i rozwoju Wydziału Med... 2020-09-21
526 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 281/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym... 2020-09-03
555 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ... 2020-09-11
554 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich o p... 2020-09-11
289 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na ... 2020-04-30
288 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na ... 2020-04-30
268 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ et... 2020-04-15