Dokumenty wg tagu: wydział medyczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika dotyczącego przeprowadzanych na zlecenie ... 2023-01-18
438 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni 2022-10-28
437 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni 2022-10-28
436 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nau... 2022-10-28
199 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na k... 2022-05-25
198 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoaka... 2022-05-25
119 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Medyczn... 2022-03-28
63 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 2 lat 2022-02-25
545 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Med... 2021-12-20
468 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ eta... 2021-11-02