Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 3/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

pozycja 81
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2020-02-06
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia rok akademicki stypendium socjalne komisja uczelniana
załączniki