Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 190/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia włoska

pozycja 384
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-09-26
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia utworzenie
załączniki