Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 3/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2019 r. o nieuruchamianiu w roku akademickim 2019/2020 pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku fizyka w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW

pozycja 299
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-09-11
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki