Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 105/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2019 rok

pozycja 281
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2019-07-22
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zatwierdzenie plan rzeczowo-finansowy
załączniki