Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 101/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

pozycja 222
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2019-06-27
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tryb rekrutacji szkoła doktorska
załączniki