Dokumenty wg tagu: szkoła doktorska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
22 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2024-01-30
282 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
241 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu ... 2023-06-13
201 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których uruchomiona zostanie rekrutacj... 2023-06-02
25 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2023-01-30
419 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 121/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-10-18
224 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ka... 2022-06-14
176 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których uruchomiona zostanie rekrut... 2022-05-17
21 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2022-01-21