Dokumenty wg tagu: szkoła doktorska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
425 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania międzynarodowej wymiany akademi... 2019-10-30
389 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 195/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spraw... 2019-10-03
291 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Do... 2019-08-26
240 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora Szkoły Doktorskiej UKSW 2019-07-16
222 2019 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 101/2019 Senatu UKSW ... 2019-06-28
219 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stef... 2019-06-28
218 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie w... 2019-06-28
201 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kard... 2019-06-28
200 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania kancelaryjnego oznaczenia literowego Szkole Doktorskiej Uniw... 2019-06-28
198 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2019-06-27