Dokumenty wg tagu: szkoła doktorska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
535 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 286/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-09-04
429 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 220/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kard... 2020-07-02
427 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2020 Senatu UKSW z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie... 2020-06-30
265 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-04-08
273 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawi... 2020-04-15
264 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2020-04-08
87 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie historii w Szk... 2020-02-18
61 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Szko... 2020-01-31
38 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie prawa kanonicz... 2020-01-31
37 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie literaturoznaw... 2020-01-31