Dokumenty wg tagu: szkoła doktorska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie historii w Szk... 2020-02-18
61 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Szko... 2020-01-31
38 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie prawa kanonicz... 2020-01-31
37 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie literaturoznaw... 2020-01-31
36 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie psychologii w... 2020-01-31
35 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie pedagogiki w... 2020-01-31
34 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie filozofii w S... 2020-01-31
425 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania międzynarodowej wymiany akademi... 2019-10-30
389 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 195/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spraw... 2019-10-03
291 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Do... 2019-08-26