Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 223/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 57/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów drugiego stopnia stacjonarnych na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku

pozycja 420
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-10-20
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia drugiego stopnia efekty kształcenia kierunek studiów zmiana uchwały
załączniki