Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 4/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ujednolicenia zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

pozycja 3
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2002-02-14
rok 2002
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi umowy cywilnoprawne wzory umów zasady umowa o dzieło
załączniki