Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 9/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 euro na „Remont i adaptację na Dziekanat Matematyki budynku nr 8 w Warszawie, ul. Dewajtis 5”

pozycja 9
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2003-09-12
rok 2003
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie wybór oferta przetarg komisja przetargowa
załączniki