Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 3/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro na "Wykonanie składu, druku offsetowego i oprawy publikacji informacyjno-promocyjnych Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

pozycja 45
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2004-03-01
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie wybór oferta przetarg komisja przetargowa
załączniki