Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 8/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2004/2005

pozycja 8
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2004-03-11
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rok akademicki opłata rekrutacyjna
załączniki