Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016

pozycja 46
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-02-04
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty podyplomowe zarządzenie zmieniające kursy dokształcające usługi edukacyjne
załączniki