Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 47/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 128
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2009-05-21
rok 2009
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia pierwszego stopnia stacjonarne utworzenie
załączniki