Dokumenty wg tagu: dydaktyczna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziek... 2024-01-19
191 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dzie... 2023-12-20
83 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana WSE UKSW z dnia 25 października 2022 r. w sprawi... 2022-12-21
56 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (zmienione Zarządzeniem Nr 10/2022... 2022-10-25
52 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-10-18
1 2022 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Dziekana WSE UKSW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powoła... 2022-01-03
23 2021 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja nr 26/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Dziekana WSE UKSW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie pow... 2021-11-29
5 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW 2020-03-13