Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zwołania zebra... 2024-02-08
22 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Term... 2024-02-08
20 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 13/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru przedstawiciela samorządu dok... 2024-01-30
14 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania ks. prof. dr. hab. Piotra M... 2024-01-30
13 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania dr Dariusza Karasia ze skła... 2024-01-30
12 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania dr. hab. Jarosława Drozda, ... 2024-01-30
11 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru przedstawicielki samorządu stu... 2024-01-30
10 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru dr. hab. Sławomira Sowińskiego... 2024-01-30
21 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 7/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania ... 2024-01-23
2 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziek... 2024-01-19