Monitor WSE

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Katolickiej Nauki ... 2021-05-31
13 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty kompetencji praktykanata - studenta dla kierunku politologia 2021-05-17
12 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 2021-03-31
10 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2021 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2021-03-08
9 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w sprawie powołania Komisji do spraw jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2021-03-01
8 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w sprawie powołania Komisji do spraw dydaktycznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2021-03-01
11 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 S... 2021-02-18
3 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji ... 2021-02-15
2 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji ... 2021-02-15
1 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany dyscypliny ... 2021-02-15