Monitor WPK

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2021 Decyzja Dziekana Decyzja NR 16//2021 Dziekana Wydziału PrawaKanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.09.2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semes... 2021-09-23
11 2021 Decyzja Dziekana Decyzja NR 20/2021 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć na specjalności admin... 2021-09-16
10 2021 Decyzja Dziekana Decyzja NR 19/2021 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć z semestru drugiego... 2021-09-16
9 2021 Decyzja Dziekana Decyzja NR 18/2021 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć z semestru drugiego... 2021-09-16
8 2021 Decyzja Dziekana Decyzja NR 17/2021 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.09.2021 roku w sprawie przeniesienia zajęć z semestru pierwsze... 2021-09-16
12 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/06/2021 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 25.06.2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Ks. mgr. lic. Rafałowi Łukaszowi Kanieckiemu 2021-06-25
13 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5.1./05/2021 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 21.05.2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora P. mgr. lic. Igorowi Michałowi Kilanowskiemu 2021-05-21
15 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/04/2021 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 23.04.2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora P. mgr lic. Bogumile Olejnik 2021-04-23
16 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7.1/03/2021 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 26.03.2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Ks. mgr. lic. Dawidowi Kamilowi Pietrasowi 2021-03-26
6 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4.2/03/2021 Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia 26.03.2021 r. dotycząca wyrażenia opinii w sprawie powołania Czlonków Komisji ds. Badań Naukowych Instytutu Prawa Kanoniczne... 2021-03-26