Monitor WPK

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/12/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora P. mgr. lic. Michałowi Marcinowi Poczmańskiemu 2020-12-18
21 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5.2/12/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 r. w sprawie długości okresu powołania składu Redakcji czasopisma „Ius Matrimoniale” 2020-12-18
20 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4.2/12/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 r. dotycząca sprawie powołania składu redakcji czasopisma „Ius Matrimoniale” 2020-12-18
19 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5.1/12/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 r. w sprawie długości okresu powołania składu Redakcji czasopisma „Prawo Kanoniczne” 2020-12-18
18 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4.1/12/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 r. w sprawie powołania składu redakcji czasopisma „Prawo Kanoniczne” 2020-12-18
16 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3.2/12/2020 Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia 18.12.2020 r. dotycząca wyrażenia opinii w sprawie obniżenie wymiaru godzin praktyk studenckich w roku akademickim 2020/... 2020-12-18
1 2020 Decyzja Dziekana Decyzja NR 11/2020 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03.12.2020 roku w sprawie powołania przedstawiciela nauczycieli aka... 2020-12-03
23 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/11/2020 Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego z dnia 27.11.2020 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Ks. mgr. lic. Marcinowi Andrzejowi Załężnego 2020-11-27
13 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji d... 2020-10-21
12 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania Kierownika Studiów Pod... 2020-10-21