Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 5/2021 WKW WNHS UKSW z dnia 8.12.2021 r. w sprawie wyboru dwóch kandydatów na senatorów UKSW spośród nauczycieli akademickich nie mających tytułu naukowego profesora lub stanow... 2021-12-08
69 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 4/ 2021 WKW WNHS UKSW z dnia 7.12.2021 w sprawie przeprowadzenia wyboru kandydatów do kolegium elektorów UKSW 2021-12-07
68 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2021 RDN Historia z dnia 08.11.2021 r.w sprawie wyzn. promotora i promotora pomocniczego mgr N. Tsekh 2021-12-07
67 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2021 RDN Historia z dnia 8.11.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Stefanickiej 2021-12-07
66 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2021RDNHistoria z dnia 8.11.2021r. w sprawie przyjecia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Stefanickiej 2021-12-07
63 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2021RDN Historia z dnia 08.11.2021 w sprawie wycofania komisji z j. angielskiego mgr Tomaszowi Sudołowi 2021-12-07
62 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2021 RDN Historia w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Sellina 2021-12-07
61 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2021 RDN Historia UKSW w sprawie nadania stopnia dra w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr Agnieszce Pradze 2021-12-07
60 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 13/2021 Dziekana WNHS w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich na lata 2020-2024 2021-11-30
59 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie powołania nowego członka zespołu ds.Współpracyz otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym Wydziału 2021-11-30