Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2019 Uchwała Rady Wydziału Regulamin Organizacyjny UKSW ( Załącznik do Uchwały nr 237/2019 Senatu UKSW) 2019-12-27
13 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 146 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym 2019-12-11
12 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 145 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska 2019-12-11
11 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 144 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Historia 2019-12-11
10 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 142 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Archeologia 2019-12-11
9 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 141 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Historia Sztuki 2019-12-11
8 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 143 Rektora UKSW z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2019-12-09
7 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 134 Rektora UKSW z 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2019-11-21
6 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w... 2019-11-14
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie ... 2019-11-14