Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana WNHS z dnia 4 maja 2021 r w sprawie powołania Zespołu kolegialnego do wyboru kandydata Wydziału Nauk Historycznych do nagrody Rektora za indywidualne osiągn... 2021-05-06
19 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 1/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNHS z dnia 15.03.2021 w sprawie możliwości ponownego włączenia w skład Rad Dyscyplin :Historia, Nauki o sztuce, Archeologia osób, którym z... 2021-04-07
12 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Historycznych na rok akademicki ... 2021-03-09
18 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2021 RDN Historia UKSW z dnia 08.03.2021 sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra jarosława Sellina 2021-04-01
17 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2021RDN Historia UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egz. doktorskich mgr Jarosławowi Sellinowi 2021-04-01
16 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2021RDN Historia UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egz. doktorskich mgr Annie Stefanickiej 2021-04-01
15 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2021RDN Historia UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Stefanickiej 2021-04-01
14 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2021RDN Historia UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia dra mgr Piotrowi Chabierze 2021-04-01
13 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2021RDN Historia UKSW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia składu komisji do podziału środków finansowych w Instytucie Historii 2021-04-01
4 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2021 Dziekana WNHS z dnia 10.02.2021 w sprawie zatwierdzenia zajeć w sem. letnim 2020/21 2021-02-11