Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2021 Zarządzenie Dziekana Zarzadzenie Nr 10-2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2017-2019 2021-10-19
53 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie NR 11/2021 Dziekana WNHS w sprawie raportowania zajeć przeprowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość 2021-10-19
52 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11-2021 Dzieka WNHS w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr hab. Radosława Gawrońskiego 2021-10-18
50 2021 Zarządzenie Dziekana Zarzadzenie Nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie zatwierdzenia planów zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 2021-09-20
49 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie dodatkowych zajęć z zakresu nauk o pol... 2021-09-15
48 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2021 Dziekana WNHS- powołanie komisji konkursowej- adiunkt w IHS 2021-09-09
47 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 9/2021 Dziekana WNHS - komisja kwalifikacyjna- stanowisko prof, uczelni- dot.ks. dr hab.Janusza Nowińskiego 2021-09-09
45 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2021 Dziekana WNHS -powołanie komisji konkursowej- adiunkt w IH 2021-09-08
43 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2021 Dziekana WNHS w sprawie powołania komisji konkursowej- asystent (2) w IA 2021-09-08
42 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5 /2021 Dziekana WNHS- powołanie komisji konkursowej -asystent w IA 2021-09-08