Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 1 /2024 Dziekana WNHS w sprawie zatwierdzenia planów zajęć w semestrze letnim 2023/2024 2024-01-30
3 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania recenzenta komisji hab. w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Joannie Lubeckiej 2024-01-18
11 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Joannie Lubeckiej 2024-01-22
10 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie nadania stopnia dra mgr Aldonie Marcie Cholewiance - Kruszyńskiej 2024-01-18
9 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Wojciechowi Muszyńskiemu 2024-01-18
8 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Wojciechowi Muszyńskiemu 2024-01-18
7 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7-2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania sekretarza komisji hab. w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Wojciechowi Muszyńskiemu 2024-01-18
6 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania recenzenta komisji hab. w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Wojciechowi Muszyńskiemu 2024-01-18
5 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Joannie Lubeckiej 2024-01-18
4 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2024 RDNH UKSW z dnia 08.01.2024 w sprawie powołania sekretarza komisji hab. w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Joannie Lubeckiej 2024-01-18