Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
32 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17-2022 RDNH z dnia 25.04.2022 w sprawie nadania stopnia dra Tomaszowi Jerzemu Sudołowi oraz wyróznienia obrony doktorskiej 2022-05-30
31 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2022 RDNH z dnia 25.04.2022 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminów doktorskichj mgr Katarzynie Krawczyk 2022-05-16
30 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18 /2022 RDNH z dnia 25.04.2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katrzyny Krawczyk 2022-05-16
28 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16-2022 RDNH z dnia 25.04.2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra Daniela Białeckiego 2022-05-16
27 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2022 Dziekana WNHS w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dot. zatrudnienia na stanowisku prof. dr hab. Magdaleny Satory 2022-04-26
26 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2022 RDNH UKSW z dnia 28.03.2022 w sprawie opinii dotyczacej otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w IH 2022-04-26
25 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14-2022 RDNH UKSW z dnia 28.03.2022 w sprawie opinii dotyczacej postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora uczelni w IH 2022-04-26
24 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2022 RDNH z dnia 28.03.2022 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminów doktorskich mgr Tadeuszowi Długoborskiemu 2022-04-26
23 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2022 RDNH z dnia 28.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tadeusza Długoborskiego 2022-04-26
22 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2022 z dnia 28.02.2022 RDN Historia UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Tomaszowi Sudołowi 2022-03-24