Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 5-2024 r. Dziekana WNHS w sprawie regulaminu rozmów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji na studia drugiego stopnia w r.ak. 2024-2025 2024-05-14
23 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2024 RDNH z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przedłuzenie zatrudnienia dr hab. Rafałowi Łatce na stanowisku prof. ucz. 2024-05-10
24 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała wnr 18/2024 RDNH z dnia 06.05.2024 w sprawie wyrazenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie dra hab.w dyscyplinie historia dr.Filipowi Gańczakowi 2024-05-10
22 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2024 RDNHistoria w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia do publicznej rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Goneta 2024-04-15
20 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2024 RDNHistoria w sprawie przyjecia i dopuszczenia do publicznej rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Goneta 2024-04-15
19 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4/ 2024 Dziekana WNHS w sprawie określenia i uzupełnienia tez do rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia na WNHS 2024-04-11
18 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 3/2024 Dziekana WNHS w sprawie powołania i uzupełnienia komisji do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na studia II st. na WNHS 2024-04-11
16 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2024 RDNHw sprawie wyznaczenia komisji obrony rozprawy doktorskiej mgra Jana Jeża 2024-02-23
15 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2024 RDNH w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jana Jeża 2024-02-23
14 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2024 RDNH w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Programu Badawczego mgr Hubertowi Beczkowi 2024-02-23