Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie nadania stopnia dra n. humanistycznych w dyscyplinie historia mgr Annie Marii Stefanickiej 2022-01-10
7 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2021 RDN Histo UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie nadania stopnia dra n. humanistycznych w dyscyplinie historia mgr Jarosławowi Sellinowi 2022-01-10
6 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego mgr Marcinowi Skoczniowi 2022-01-10
5 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Franciszkowi Jóźwickiemu 2022-01-10
4 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie powołania rady naukowej serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia 2022-01-10
3 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia 2022-01-10
2 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2021RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie powołania serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia 2022-01-10
1 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2021 RDN Historia UKSW z dnia 6.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji DHN do oceny okresowej nauczycieli akademickich- działalność naukowa 2022-01-10