Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 42/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr annie Markowskiej 2020-11-25
40 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 41/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie modyfikacji Komisji stałej egzaminu doktorskiego w dyscyplinie podstawowej historia 2020-11-25
39 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 40/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Markowskiej 2020-11-25
38 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 39/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kamili Czechowskiej 2020-11-25
37 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 37/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Anczewsk... 2020-11-25
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 36/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 16.11.2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Anczewskiego 2020-11-25
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Historia UKSW z dnia 19.10 2020 r.w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego Magdaleni... 2020-10-23
32 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała 33/RDN/H/2020 UKSW z 19.10.2020 w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Cwyla 2020-10-22
31 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/RDN/H/2020 UKSW z 19.10.2020 r w sprawie powołania Komisji Dyscypliny Naukowej do oceny okresowej nauczycieli akademickich w odniesieniu do oceny prowadzonej działalności na... 2020-10-22
30 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania komisji stypendialnych dla studentów studiów III stopnia ( doktoranckich) 2020-10-19