Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 19-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2020-09-23
23 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 18-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Zespołu do opracowania misji i strategii 2020-09-23
22 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 17-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Zespołu Interesariuszy zewnętrznych do Wydziałowej Rady Biznesu 2020-09-23
21 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 16-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji wydawniczej 2020-09-23
20 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 15-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym Wydziału 2020-09-23
19 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 14-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Zespołu ds. promocji Wydziału 2020-09-23
18 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 13-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości i kształcenia 2020-09-23
17 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 12-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds.oceny okresowej nauczycieli akademickich 2020-09-23
16 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 11-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds.mienia i finansów 2020-09-23
15 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 10-2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 2020-09-23