Monitor WNHS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2021 Dziekana WNHS z dnia 10.02.2021 w sprawie zatwierdzenia zajeć w sem. letnim 2020/21 2021-02-11
2 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2 Dziekana WNHS z dnia 27.01.2021 w sprawie powołania Komisji do wypracowania jednolitych procedur zatwierdzania tematów prac dyplomowych 2021-01-28
11 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2021RDN Historia UKSW z dnia 25.01.2021 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminów doktorskich mgr Magdalenie Niewiadomskiej 2021-02-11
10 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2021RDN Historia UKSW z dnia 25.01.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdalenie Niewiadomskiej 2021-02-11
9 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2021RDN Historia w sprawie nadania stopnia dra nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr Piotrowi Anczewskiemu 2021-02-11
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2021 RDN Historia w sprawie nadania stopnia dra nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr Kamilii Czechowskiej 2021-02-11
7 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5-2021RDN Historia UKSW z dnia 25.01.2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się i sylwetki absolwenta dla studiów II st. archiwistyka i zarzadzanie dokumentacją 2021-02-11
6 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2021RDN Historia z dnia 25.01.2021 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Janowi Jeżowi 2021-02-11
5 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2021RDN Historia z dnia 25.01.2021 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Hubertowi Beczkowi 2021-02-11
1 2021 Zarządzenie Dziekana Zarzadzenie nr 1 Dziekana WNHS z dnia 12-01-2021 w sprawie wyłączenia z prac Wydziałowej Komisji ds.Kadry Naukowej i Odznaczeń prof.dr hab. Przemysława Urbańczyka 2021-01-28