Dokumenty wg tagu: zatrudnienie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
133 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej zmierzającego do rozstrzyg... 2021-06-21
132 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej zmierzającego do rozstrzyg... 2021-06-21
119 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Ma... 2021-06-18
64 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2021 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 15/202... 2021-03-11
60 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o otwarc... 2021-03-08
59 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o otwarci... 2021-03-08
58 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
57 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
56 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
55 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08