Dokumenty wg tagu: zatrudnienie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Raoula Bruniego, prof. ucz. 2020-03-02
17 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości 2020-02-27
16 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Poetyki Intersemiotycznej i Komparat... 2020-02-27
15 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Kultury i Muzeologii INoKiR na 1/2 etatu... 2020-02-27
79 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ... 2020-01-27
78 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ad... 2020-01-27
77 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyj... 2020-01-27
259 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 203/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kontynuacji zatrudnienia p. dr Joanny Za... 2019-12-16
253 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 197/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowe... 2019-11-18
252 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 196/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjneg... 2019-11-18