Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 109/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-02-24
10 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020 2020-02-24
5 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na b... 2020-02-03
83 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW Z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej 2020-01-27
82 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu członków oraz przewodn... 2020-01-27
80 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii na temat wniosku o Medal Komisji E... 2020-01-27
232 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (filo... 2019-12-09
231 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr ... 2019-12-09
228 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (... 2019-12-09
227 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (filo... 2019-12-09