Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
111 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 31/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 6/2020 Rady Wydziału Nauk Huma... 2020-05-11
58 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny o rekomendac... 2020-04-22
100 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Sekretarza Wydziałowej Ko... 2020-03-09
99 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu członków Wydziałowej Komi... 2020-03-09
44 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Natalii Spychalskiej z nowożytnego j... 2020-03-02
43 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Natalii Spychalskiej z dyscypliny do... 2020-03-02
42 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Natalii Spy... 2020-03-02
32 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds.Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW 2020-02-24
31 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały Rady WNH nr 111/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Ste... 2020-02-24
30 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2020 z dnia 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 110/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-02-24