Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
224 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie uzupełnienia s... 2020-11-16
167 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 48/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu Ra... 2020-10-05
166 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 47/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Pracowni... 2020-10-05
165 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 46/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktycznych ... 2020-10-05
164 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 45/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń Rady ... 2020-10-05
163 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjno-... 2020-10-05
162 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 43/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształc... 2020-10-05
156 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2020 z 21 września 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa ... 2020-09-21
70 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz. angielski) w prze... 2020-05-18
69 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie do... 2020-05-18