Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
213 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 109/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (języ... 2020-11-23
212 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 108/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w pr... 2020-11-23
211 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 107/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie do... 2020-11-23
205 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 101/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie do... 2020-11-23
224 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie uzupełnienia s... 2020-11-16
167 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 48/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu Ra... 2020-10-05
166 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 47/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Pracowni... 2020-10-05
165 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 46/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktycznych ... 2020-10-05
164 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 45/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń Rady ... 2020-10-05
163 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjno-... 2020-10-05