Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. dra Mateusza Ko... 2020-03-04
17 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości 2020-02-27
16 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Poetyki Intersemiotycznej i Komparat... 2020-02-27
15 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Kultury i Muzeologii INoKiR na 1/2 etatu... 2020-02-27
79 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ... 2020-01-27
199 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie struktury Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na WNH, UKSW w Warszawie z dnia 04.11.2019 2019-11-04
196 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie jednos... 2019-11-04
75 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 61/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z 10 października 2016 r. w sprawie Likwidacji Katedry Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej 2016-10-10