Dokumenty wg tagu: badań naukowych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
218 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 17/2021 z 27 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-10-27
20 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podziału dotacji na... 2020-03-04
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad podziału dotacji na badania naukowe w dyscyplinie naukowej litera... 2020-02-24
32 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds.Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW 2020-02-24
10 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020 2020-02-24
9 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na badania w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dnia 24.02.2020 2020-02-24
5 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na b... 2020-02-03