Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 42/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna