Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 1 z dnia 09.03.2022 w sprawie regulaminu praktyk studenckich na WFCH 2022-03-09
79 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie zatwierdzenia regulaminu czasopisma naukowego „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2020-11-30
16 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana WFCh w sprawie REGULAMINU REDAKCJI CZASOPISM NAUKOWYCH PRZYPISANYCH DO INSTYTUTÓW WFCH 2020-02-01
17 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚCI ST... 2020-01-20
10 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 04/01/2020 - Regulamin Laboratoriów WFCh 2020-01-16
9 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 03/01/2020 - Regulamin Centrów WFCh 2020-01-16
8 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 02/01/2020 - Regulamin Rady WFCh 2020-01-16
7 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 01/01/2020 - Regulamin WFCh 2020-01-16
5 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚCI ST... 2018-01-26
2 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 2/2016 w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘ... 2016-01-28