Dokumenty wg tagu: doktor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
84 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dla ks. Piotra Tarabasza 2021-06-11
49 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie nadania mgr Kindze Wojcieszek stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 2021-03-10
106 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. Marcina Łyczaka 2020-12-11
105 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych p. mgr. Marcinowi Łyczakowi 2020-12-11
84 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia ks. prof. ucz. dr hab. Andrzeja Kobylińskiego na promotora doktorantki mgr Julii Rejewskiej 2020-12-04
82 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii o. dr. Michałowi Ziółkowskiemu 2020-12-04
81 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dla ks. Adama Jeszki 2020-12-04
70 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia mgrowi Maciejowi Papierskiemu 2020-11-05