Dokumenty wg tagu: zmiana uchwały

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
174 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 107/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian Strategii rozwoju UKSW w latach 2003-2020 2008-12-18
149 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 82/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2008-10-23
146 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 79/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 2008-10-23
117 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej dz... 2008-05-29
116 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-05-29
110 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 2008-05-29
95 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2008 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-04-24
116 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-06-28
96 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2007 rok 2007-04-26
85 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na rok akademicki 2007/2008 2007-02-22