Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad powoływania zespołu ekspertów do przeprowadzenia procesu walidacji kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

pozycja 342
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-09-26
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół zarządzenie zmieniające zintegrowany system
załączniki