Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
551 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 175/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Politologia na Wydziale Społeczno – E... 2019-12-12
461 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Spoleczno - Ekonomicznego Uniwersy... 2019-11-19
460 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Spoleczno - Ekonomicznego Uniwersy... 2019-11-19
352 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społ... 2019-10-03
351 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wy... 2019-10-03
350 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Społe... 2019-10-03
324 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu K... 2019-09-27