Dokumenty wg tagu: wydział społeczno - ekonomiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
195 2020 Decyzja Rektora Decyzje Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-11
12 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Socjologia na Wydziale Społeczno – Eko... 2020-01-14
11 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Praca Socjalna na Wydziale Społeczno –... 2020-01-14
564 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 186/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale ... 2019-12-16
563 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 185/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ... 2019-12-16
562 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 184/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii na Wydziale Nauk History... 2019-12-16
555 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Europeistyka na Wydziale Społeczno – ... 2019-12-12
554 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 178/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale... 2019-12-12
553 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menadżerska na Wydziale Społ... 2019-12-12
552 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 176/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia na Wydziale Społeczno – Ekon... 2019-12-12