Dokumenty wg tagu: wydział prawa kanonicznego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
479 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu podyplomowych studiów „Sądownictwo i admini... 2021-11-03
288 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2021-06-28
216 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i... 2021-05-19
215 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego dla doktorantów na Wydziale Prawa... 2021-05-19
272 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2020-04-15
253 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Karnego, Administracy... 2020-03-31
565 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale P... 2019-12-16
538 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 162/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Ka... 2019-12-11
466 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Pra... 2019-11-19
249 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku prawo kanoniczne jednolite studia magist... 2019-07-24