Dokumenty wg tagu: wydział prawa kanonicznego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
760 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 314/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydz... 2020-10-01
539 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 290/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Prawo kanoniczne na Wydziale Prawa K... 2020-09-04
537 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 288/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Prawa ... 2020-09-04
536 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 287/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-09-04
524 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 279/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa ... 2020-09-03
506 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 262/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 128/2019 Rektora UKSW z dnia 18 listopada 2019 r. w spr... 2020-09-03
505 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 261/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 162/2019 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2019 r. w spraw... 2020-09-03
500 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 253/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna... 2020-09-02
346 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kanonicznego Prawa Administracyjnego w Ka... 2020-05-29
345 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 192/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanoni... 2020-05-29