Dokumenty wg tagu: wyborcza

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
340 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję Nr 4/2017 Prorektora ds... 2017-12-19
34 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2017 Prorektora Ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ... 2017-02-07
417 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 220/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr hab. Wandy Kłopockiej do Uniwersyteckiej ... 2016-10-26
349 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Wilczek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-09-30
27 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-29
26 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Dariusza Chusteckiego do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28
25 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru mgr Marii Brzuzek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28
24 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Wilczek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28
23 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru dr Agnieszki Piskorz-Ryń do Uniwersyteckiej Komisji Wyborc... 2016-01-28
22 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru dr Dominiki Dzwonkowskiej do Uniwersyteckiej Komisji Wybor... 2016-01-28