Dokumenty wg tagu: wprowadzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokum... 2024-01-09
544 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-20
491 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 109/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępniania miejsc... 2022-11-22
144 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia formularza spr... 2017-05-18
126 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 31/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru informacji... 2017-05-12
103 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Centralnego Wydruku 2017-04-06
23 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy 2001-11-19