Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
5 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: utworzenia zakładów w Sekcji Historii Sztuki Sakralnej 2001-03-26
34 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów eksternistycznych na Wydziale Teologicznym 2001-03-15
30 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia kierunków: fizyka i chemia oraz zatrudnienia profesorów z ty... 2001-02-15
29 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Wydzia... 2001-02-15
53 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2002-01-19
49 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów magisterskich na kierunku socjologia 2000-12-14
48 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Studium Polityki Bezpieczeństwa Państwa 2000-12-14
47 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zaocznych jednolitych studiów magisterskich i zaocznych uz... 2000-12-14
46 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych przy Zaocznym Studium Nauk Historycz... 2000-12-14
44 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych w Centrum Bioetyki i Ekologii 2000-11-23