Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 3/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kognitywistyka na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

pozycja 19
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2024-01-25
rok 2024
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia utworzenie
załączniki