Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
385 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika przeds... 2019-10-03
384 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spraw... 2019-10-03
383 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
382 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 w sprawie prz... 2019-10-03
381 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 162/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
380 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 161/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
379 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 185/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 131/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
378 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 184/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 148/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
377 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 183/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
376 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 182/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spraw... 2019-10-03