Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
642 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Joanny Wawrzeniuk do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21
641 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 198/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra Zdzisława Kobosa do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21
640 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 197/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra Przemysława Cynkiera do Komisji Dyscyplinarnej dla stude... 2020-09-21
488 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-08-31
486 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materia... 2020-08-27
478 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przesunięcia na semestr letn... 2020-07-30
450 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesio... 2020-07-09
408 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie procedury przygotowywania obciążeń ... 2020-06-18
355 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersyt... 2020-06-03
326 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019 r. w... 2020-05-29