Dokumenty wg tagu: rzecznicy dyscyplinarni

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
317 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca Decyzje Nr 21/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołan... 2017-11-14
65 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2017 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie po... 2017-03-06
29 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych Uniwersytetu 2017-02-01
361 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla doktorantów 2016-10-04
360 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów 2016-10-04
78 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 29/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania ... 2015-06-03
306 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2013 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich 2013-03-11
95 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów 2012-11-16
94 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów 2012-11-16