Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w... 2004-06-11
49 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r. w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń po... 2003-10-31
38 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Kardy... 2003-07-25
24 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ... 2003-04-15
15 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za o... 2003-01-17
50 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zasobu Archiwum Uniwersytetu Kardynała ... 2002-11-29
26 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2002-08-09
23 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy 2001-11-19
14 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające Regulamin przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialn... 2001-06-26
33 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie Regulaminów Biblioteki 2001-03-15