Dokumenty wg tagu: rada biblioteczna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
358 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2022-09-28
413 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2021-09-30
46 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej UKSW 2021-02-10
25 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UKSW 2021-01-26
438 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 2016-11-15
278 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 87/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
277 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 86/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
276 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 85/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
275 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 84/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
89 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 4/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego Nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2013 r. 2015-03-06